; ;

Dự án HY VỌNG – Khởi động dự án với các câu lạc bộ sinh viên!

Tháng 7/2020, dự án Hy vọng do Planète Enfants & Développement Vietnam, SCDI, CSAGA Vietnam và BATIK International đồng phối hợp tổ chức đã khởi động với việc xây dựng các câu lạc bộ sinh viên tại 5 trường đại học tại Hà Nội gồm Đại học Xây dựng (NUCE), Đại học Giao thông Vận tải (UTC), Khoa tiếng Pháp Đại học Hà Nội (HANU), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (USSH), Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) và 1 trường tại TP Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộ sinh viên được thành lập với 3 mục tiêu chính: Đào tạo, nâng cao nhận thức các chủ đề về giới; Lan toả kiến thức đã học được đến cộng đồng xung quanh và Liên minh với các sinh viên khác ở cấp quốc gia để các bạn được lên tiếng và được mọi người lắng nghe.

Giới thiệu về dự án xem thêm tại: https://youtu.be/MWIwIn5DcB8