; ;
Bản tin GBVNet Quý 2 (tháng 05/2020 - tháng 12/2020)

Bạn đang đọc bản tin chính thức quý 2 của Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó bạo lực giới tại Việt Nam (GBVNet). Bản tin thứ 2 vẫn tiếp nối mục đích chia sẻ, cập nhật các hoạt động của Mạng lưới và các tổ chức thành viên, truyền cảm hứng về các hoạt động phòng, chống bạo lực giới tới các bạn đồng nghiệp, những người quan tâm và đang làm việc trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới.


Xem thêm

Vì một xã hội bình yên cho phụ nữ và trẻ em gái - Kết nối để xoá đi khoảng trống trong phòng chống bạo lực tình dục


Xem thêm
---