; ;

Bản tin GBVNet Quý 2 (tháng 05/2020 - tháng 12/2020)

Bạn đang đọc bản tin chính thức quý 2 của Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó bạo lực giới tại Việt Nam (GBVNet). Bản tin thứ 2 vẫn tiếp nối mục đích chia sẻ, cập nhật các hoạt động của Mạng lưới và các tổ chức thành viên, truyền cảm hứng về các hoạt động phòng, chống bạo lực giới tới các bạn đồng nghiệp, những người quan tâm và đang làm việc trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới. Chúng tôi hy vọng bạn đọc sẽ đón nhận BẢN TIN này và đóng góp ý kiến để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và phát triển các bản tin sau được phong phú hơn.

Là một Mạng lưới hành động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, với 20 thành viên và sự đa dạng trong hoạt động, GBVNet đã và đang đóng góp kiến thức, kỹ năng của mình để góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam an toàn và hạnh phúc với phụ nữ và trẻ em. Trong bản tin này, chúng tôi chia sẻ nhiều hoạt động để vận động chính sách, nghiên cứu, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và hưởng ứng Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Chúng tôi cũng mong được có cơ hội học hỏi và hợp tác từ phía các mạng lưới, liên minh, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, cùng nhau hợp tác và hành động vì bình đẳng và công bằng giới.

Chi tiết bản tin tại: https://drive.google.com/file/d/1q9dHr3_aK8jA5avIR0gpkEutq05_vLU0/view?usp=sharing