; ;

Khóa học Phát triển tổ chức và Huy động nguồn lực cho các tổ chức LGBTIQ

Năm 2020 chứng kiến sự thay đổi lớn về bối cảnh, nguồn lực và các hoạt động giành cho cộng đồng LGBTIQ tại Việt Nam và trên khắp thế giới do dịch COVID, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn tuy nhiên cộng đồng LGBTIQ tại Việt Nam đang dần phục hồi và các phong trào cộng đồng tiếp tục phát triển. Bên cạnh những tác động tiêu cực đến cộng đồng, dịch COVID cũng mang lại những khía cạnh mới cho thấy những khoảng trống trong phát triển bền vững của các tổ chức cộng đồng, huy động nguồn lực một cách sáng tạo và tối ưu những nguồn lực nội tại trong cộng đồng và quốc gia.

Nhìn thấy những khoảng trống này, Doanh nghiệp Hải Đăng kết hợp cùng Trung tâm CSAGA và Viện nghiên cứu iSEE tổ chức tập huấn ”Phát triển tổ chức và huy động nguồn lực sáng tạo” dành cho các tổ chức cộng đồng LGBTIQ tại Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên nòng cốt trong các tổ chức trong việc xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức và các kỹ năng, phương pháp huy động các nguồn lực mới và mang tính bền vững hơn trong tương lai.

Khoá tập huấn kéo dài 4.5 ngày sẽ đem đến cơ hội tuyệt vời để các tổ chức cộng đồng gặp gỡ các chuyên gia, các diễn giả giàu kinh nghiệm, thăm quan và tìm hiểu các mô hình phát triển bền vững, kinh doanh tạo tác động nguồn lực và huy đồng nguồn lực từ doanh nghiệp và từ chính cộng đồng.